ឧបករណ៍កិនថ្គាមចល័ត ការជីកយករ៉ែមាសខ្នាតតូច

ម៉ាស៊ីនកិនថ្គាមចល័តគឺជាម៉ាស៊ីនកំទេចខ្នាតតូចដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំទេចថ្មរឹង និងរ៉ែនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរុករករ៉ែ និងកន្លែងយកថ្ម. These crushers are mounted on tracks and can